Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 43 din 2016     268
HCL nr. 42 din 2016, privind impozitele si taxele locale pe anul 2017     267
HCL nr. 40-42 din 2016     251
HCL nr. 36-39 din 2016     258
HCL nr. 34-35 din 2016     232
HCL nr. 29-33 din 2016     233
HCL nr. 27-28 din 2016 mandat nou     272
HCL nr. 21-26 din 2016 mandat nou     269
HCL 1-20 din 2016 mandat nou     279
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina