Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HOTĂRÂREA NR. 95 din 2018 - modificarea şi completarea HCL nr. 29 din 2018     142
HOTĂRÂREA NR. 94 - modificarea H.C.L nr. 812.02.2018 referitor la aprobarea salariilor de bază     151
HOTĂRÂREA NR. 93 - Reabilitare drumuri de interes local D.C 33 şi Drum satesc La Rotaraşti     135
HOTĂRÂREA NR. 92 - modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62-26.09.2018     147
HOTĂRÂREA NR. 91 aprobarea cuantumului pentru asigurarea alocaţiei     149
HOTĂRÂREA NR. 90 - decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice     144
HOTĂRÂREA NR. 89 - aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018.     149
HOTĂRÂREA NR. 88 - alegerea preşedintelui de şedinţă.     149
HCL NR. 87 - Cu privire la utilizarea sumei de 21500 lei din excedentul bugetar al anului 2017     148
HCL NR. 86 - Cu privire la utilizarea sumei de 45500 lei din excedentul bugetar al anului 2017     144
HCL NR. 85 - Cu privire la utilizarea sumei de 90000 lei din excedentul bugetar al anului 2017     145
HOTĂRÂREA NR. 84 - implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului card-legitimaţie     138
HOTĂRÂREA NR. 83 - aprobarea Regulamentului referitor la acordarea voucherelor de vacanta     150
HOTĂRÂREA NR. 82 - aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018     150
HCL nr. 76-81 din 2018     162
HOTĂRÂREA NR. 75 - aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018     159
HOTĂRÂREA NR. 74 - procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10936 din 09.08.2018     157
HOTĂRÂREA NR. 73 - Refacere drum comunal DC 33 B Muzeu -Valea Balceasca     158
HOTĂRÂREA NR. 72 - aprobarea vânzării fructelor ce vor fi achiziționate     154
HOTĂRÂREA NR. 71 - desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de inventariere     149
HOTĂRÂREA NR. 70 - mandatarea reprezentantului comunei Nicolae Balcescu, în Adunarea Generală     131
HOTĂRÂREA NR. 69 - acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APĂ Vâlcea     137
HOTĂRÂREA NR. 68 - aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Galtofani     139
HOTĂRÂREA NR. 67 - aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Plesoiu     145
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina