Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

PROCES VERBAL - ÎNCHEIAT ASTĂZI 10.12.2019     80
PROCES VERBAL - ÎNCHEIAT ASTĂZI 26.11.2019     92
PROCES VERBAL - ÎNCHEIAT ASTĂZI 07.10.2019     92
PROCES VERBAL - ÎNCHEIAT ASTĂZI 16.09.2019     97
PROCES VERBAL - ÎNCHEIAT ASTĂZI 30.08.2019     98
PROCES VERBAL - ÎNCHEIAT ASTĂZI 12.08.2019     102
PROCES VERBAL - ÎNCHEIAT ASTĂZI 26.06.2019     105
PROCES VERBAL - ÎNCHEIAT ASTĂZI 19.06.2019     105
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina