Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL 57 - 59 din 2011     250
HCL 52 - 56 din 2011     251
HCL 51 din 2011     259
HCL 50 din 2011     258
HCL 49 din 2011     260
HCL 48 din 2011     247
HCL 47 din 2011     260
HCL 46 din 2011     272
HCL 44 - 45 din 2011     250
HCL 41 - 43 din 2011     305
HCL 40 din 2011     262
HCL 38 - 39 din 2011     245
HCL 35 - 37 din 2011     259
HCL 31 - 34 din 2011     272
HCL 28 - 30 din 2011     265
HCL 23 - 27 din 2011     261
HCL 20-22 din 2011     277
HCL 14-19 din 2011     257
HCL13-rivind veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor     256
HCL12-Privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali     250
HCL11-Privind aprobarea organigramei si statului de functii     252
HCL10-Privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitie     257
HCL9-Privind la aprobarea bugetului local pe anul 2011     239
HCL8-Privind la alegerea presedintelui de sedinta     241
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina