Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL 57 - 59 din 2011     231
HCL 52 - 56 din 2011     231
HCL 51 din 2011     238
HCL 50 din 2011     238
HCL 49 din 2011     241
HCL 48 din 2011     228
HCL 47 din 2011     240
HCL 46 din 2011     254
HCL 44 - 45 din 2011     230
HCL 41 - 43 din 2011     285
HCL 40 din 2011     243
HCL 38 - 39 din 2011     226
HCL 35 - 37 din 2011     239
HCL 31 - 34 din 2011     250
HCL 28 - 30 din 2011     246
HCL 23 - 27 din 2011     241
HCL 20-22 din 2011     257
HCL 14-19 din 2011     237
HCL13-rivind veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor     237
HCL12-Privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali     233
HCL11-Privind aprobarea organigramei si statului de functii     233
HCL10-Privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitie     237
HCL9-Privind la aprobarea bugetului local pe anul 2011     220
HCL8-Privind la alegerea presedintelui de sedinta     221
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina