Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

HCL nr. 42-45 din 2016     119
HCL 39-41 din 2016     121
HCL 27-38 din 2016     119
HCL nr. 20-26 din 2016     116
HCL nr. 11-19 din 2016     142
HCL nr. 7 din 2016 privind modificarea, completarea si republicarea HCL nr. 72 din 2015 referitor la     115
HCL nr. 6-10 din 2016     166
HCL 1-5 din 2016     165
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina