Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
07 Ianuarie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.96 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 55   
   HOTĂRÂREA NR.95 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL 23 DIN 2019 PRIV. STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR 67   
   HOTĂRÂREA NR. 94 - ALOCAREA UNOR FONDURI DIN BUGETUL LOCAL ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII POMULUI DE CRĂCIUN 64   
   HOTĂRÂREA NR. 93 - APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII CAIETULUI DE SARCINI 61   
   HOTĂRÂREA NR. 92 - APROBAREA DOCUMENTAȚIEI PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 65   
   HOTĂRÂREA NR. 91 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 61   
   HOTĂRÂREA NR. 90 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 61   
   HOTĂRÂREA NR. 89 - NECESITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL 67   
   HOTĂRÂREA NR. 88 - APROBAREA CUMPĂRĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚA DE 16 M.P 63   
   HOTĂRÂREA NR. 87 - APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR 60   
   HOTĂRÂREA NR. 86 - APROBAREA CUANTUMULUI PENTRU ASIGURAREA ALOCAȚIEI 61   
   HOTĂRÂREA NR. 85 - DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE 61   
   HOTĂRÂREA NR. 84 - ANULAREA ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE 63   
   HOTĂRÂREA NR. 83 - UTILIZAREA SUMEI DE 7000 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETAR AL ANULUI 2018 63   
   HOTĂRÂREA NR. 82 - APROBARE DEVIZ GENERAL 63   
   HOTĂRÂREA NR. 81 - APROBARE DEVIZ GENERAL 62   
   HOTĂRÂREA NR. 80 - ÎNSUSIREA PROCESULUI - VERBAL DE RECEPȚIE NR. 8581 60   
   HOTĂRÂREA NR. 79 - APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE LA 30.09.2019 61   
   HOTĂRÂREA NR. 78 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 62   
   HOTĂRÂREA NR. 77 - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI 83   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local