Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
27 Martie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 76 - CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SUMEI DE 147000 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETAR 44   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - APROBAREA ACTUALIZĂRII COFINANȚĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 42   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI 42   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII 57   
   HOTĂRÂREA NR. 72 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI UAT 46   
   HOTĂRÂREA NR. 71- DESEMNARE REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL 44   
   HOTĂRÂREA NR. 70 - INSUSIREA PROCESULUI - VERBAL DE RECEPȚIE NR. 5080 DIN 12.06.2019 43   
   HOTĂRÂREA NR. 69 - STABILIREA INDEMNIZAȚIEI LUNARE DE CARE BENEFICIAZĂ MEMBRII CONSILIULUI LOCAL 41   
   HOTĂRÂREA NR. 68 - ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 42   
   HOTĂRÂREA NR. 67 - APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI 41   
   HOTĂRÂREA NR. 66 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 37   
   HOTĂRÂREA NR. 65 - ASFALTARE DRUMURI COMUNALE 48   
   HOTĂRÂREA NR. 64 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 49   
   HOTĂRÂREA NR. 63 - STABILIREA SALARIULUI DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIA DE BIBLIOTECAR 55   
   HOTĂRÂREA NR. 62 - REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DC 33A SI DS 55   
   HOTĂRÂREA NR. 61 - ADERAREA COMUNEI LA SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 49   
   HOTĂRÂREA NR. 60 - APROBAREA MODELULUI DE ACORD DE COLABORARE 48   
   HOTĂRÂREA NR. 59 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI NICOLAE BALCESCU 49   
   HOTĂRÂREA NR. 58 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 48   
   HCL NR. 52 - 57 DIN 2019 53   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local