Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
20 Ianuarie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 76 - CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SUMEI DE 147000 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETAR 37   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - APROBAREA ACTUALIZĂRII COFINANȚĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 38   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI 37   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII 52   
   HOTĂRÂREA NR. 72 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI UAT 41   
   HOTĂRÂREA NR. 71- DESEMNARE REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL 38   
   HOTĂRÂREA NR. 70 - INSUSIREA PROCESULUI - VERBAL DE RECEPȚIE NR. 5080 DIN 12.06.2019 38   
   HOTĂRÂREA NR. 69 - STABILIREA INDEMNIZAȚIEI LUNARE DE CARE BENEFICIAZĂ MEMBRII CONSILIULUI LOCAL 35   
   HOTĂRÂREA NR. 68 - ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 37   
   HOTĂRÂREA NR. 67 - APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI 37   
   HOTĂRÂREA NR. 66 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 33   
   HOTĂRÂREA NR. 65 - ASFALTARE DRUMURI COMUNALE 44   
   HOTĂRÂREA NR. 64 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 45   
   HOTĂRÂREA NR. 63 - STABILIREA SALARIULUI DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIA DE BIBLIOTECAR 52   
   HOTĂRÂREA NR. 62 - REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DC 33A SI DS 49   
   HOTĂRÂREA NR. 61 - ADERAREA COMUNEI LA SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 46   
   HOTĂRÂREA NR. 60 - APROBAREA MODELULUI DE ACORD DE COLABORARE 45   
   HOTĂRÂREA NR. 59 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI NICOLAE BALCESCU 46   
   HOTĂRÂREA NR. 58 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 45   
   HCL NR. 52 - 57 DIN 2019 46   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local