30 Martie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2018  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 53 COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 45 DIN 29.06.2018 1   
   HOTĂRÂREA NR. 52 APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE ALIPIRE A DOUA TERENURI DIN COMUNA NICOLAE BĂLCESCU 1   
   HOTĂRÂREA NR. 51 MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR.13 DIN 26.08.1999 2   
   HOTĂRÂREA NR. 50 UTILIZAREA SUMEI DE 150 000 LEI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 2   
   HOTĂRÂREA NR. 49 UTILIZAREA SUMEI DE 41000 LEI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 2   
   HOTĂRÂREA NR. 48 MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC 2   
   HOTĂRÂREA NR. 47 RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 2   
   HOTĂRÂREA NR. 46 REABILITARE TERMICĂ, EXTINDERE ȘI CONSTRUIRE TEREN SPORT 3   
   HOTĂRÂREA NR. 45 REABILITARE TERMICĂ, EXTINDERE ȘI CONSTRUIRE TEREN SPORT 2   
   HOTĂRÂREA NR. 44 MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT VALEA VIEI 2   
   HOTĂRÂREA NR. 43 PRIVIND REVOCAREA H.C.L NR. 41 DIN 20.06.2018 3   
   HCL NR. 31-35 DIN 2018 18   
   HCL NR. 20-30 DIN 2018 24   
   HCL NR. 11-19 DIN 2018 20   
   HCL NR. 10 DIN 2018 69   
   HCL NR. 4-9 DIN 2018 66   
   HCL NR. 1-3 DIN 2018 87   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local