Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
09 Iulie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2018  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 50 UTILIZAREA SUMEI DE 150 000 LEI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 111   
   HOTĂRÂREA NR. 49 UTILIZAREA SUMEI DE 41000 LEI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 102   
   HOTĂRÂREA NR. 48 MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC 106   
   HOTĂRÂREA NR. 47 RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 110   
   HOTĂRÂREA NR. 46 REABILITARE TERMICĂ, EXTINDERE ȘI CONSTRUIRE TEREN SPORT 112   
   HOTĂRÂREA NR. 45 REABILITARE TERMICĂ, EXTINDERE ȘI CONSTRUIRE TEREN SPORT 110   
   HOTĂRÂREA NR. 44 MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT VALEA VIEI 107   
   HOTĂRÂREA NR. 43 PRIVIND REVOCAREA H.C.L NR. 41 DIN 20.06.2018 115   
   HCL NR. 31-35 DIN 2018 159   
   HCL NR. 20-30 DIN 2018 140   
   HCL NR. 11-19 DIN 2018 135   
   HCL NR. 10 DIN 2018 195   
   HCL NR. 4-9 DIN 2018 186   
   HCL NR. 1-3 DIN 2018 212   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local