Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
21 Mai
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2018  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 50 UTILIZAREA SUMEI DE 150 000 LEI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 167   
   HOTĂRÂREA NR. 49 UTILIZAREA SUMEI DE 41000 LEI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 165   
   HOTĂRÂREA NR. 48 MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC 166   
   HOTĂRÂREA NR. 47 RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 168   
   HOTĂRÂREA NR. 46 REABILITARE TERMICĂ, EXTINDERE ȘI CONSTRUIRE TEREN SPORT 165   
   HOTĂRÂREA NR. 45 REABILITARE TERMICĂ, EXTINDERE ȘI CONSTRUIRE TEREN SPORT 171   
   HOTĂRÂREA NR. 44 MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT VALEA VIEI 161   
   HOTĂRÂREA NR. 43 PRIVIND REVOCAREA H.C.L NR. 41 DIN 20.06.2018 176   
   HCL NR. 31-35 DIN 2018 222   
   HCL NR. 20-30 DIN 2018 193   
   HCL NR. 11-19 DIN 2018 188   
   HCL NR. 10 DIN 2018 261   
   HCL NR. 4-9 DIN 2018 244   
   HCL NR. 1-3 DIN 2018 282   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local