30 Martie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2017  VIZITE 
   HCL NR. 70 DIN 2017 38   
   HCL NR. 68 DIN 2017 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL 2018 34   
   HCL NR. 66-69 DIN 2017 35   
   HCL NR. 65 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI NICOLAE BALCESCU 60   
   HCL NR. 64 - DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE 47   
   HCL NR. 63 - APROBAREA CUANTUMULUI PENTRU ASIGURAREA ALOCATIEI ZILNICE 45   
   HCL NR. 62 - APROBAREA PROIECTULUI MODELULUI DE STEAG AL UAT 45   
   HCL NR. 61 - AVIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL RESPECTIV INTRAVILAN 43   
   HCL NR. 60 - COMPLETAREA HCL NR. 37 DIN 2017 43   
   HCL NR. 59 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 46   
   HCL NR. 58 DIN 2017 52   
   HCL NR. 55-57 DIN 2017 51   
   HCL NR. 54 DIN 2017 58   
   HCL NR. 47-53 DIN 2017 55   
   HCL NR. 41-46 DIN 2017 58   
   HCL 36/2017 APROBARE NOMENCLATOR STRADAL 68   
   HCL NR. 35-40 DIN 2017 64   
   HCL NR. 30-34 DIN 2017 60   
   HCL 27-29 DIN 2017 58   
   HCL NR. 25-26 DIN 2017 78   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local