15 Octombrie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2017  VIZITE 
   HCL NR. 70 DIN 2017 59   
   HCL NR. 68 DIN 2017 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL 2018 54   
   HCL NR. 66-69 DIN 2017 56   
   HCL NR. 65 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI NICOLAE BALCESCU 97   
   HCL NR. 64 - DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE 70   
   HCL NR. 63 - APROBAREA CUANTUMULUI PENTRU ASIGURAREA ALOCATIEI ZILNICE 71   
   HCL NR. 62 - APROBAREA PROIECTULUI MODELULUI DE STEAG AL UAT 67   
   HCL NR. 61 - AVIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL RESPECTIV INTRAVILAN 65   
   HCL NR. 60 - COMPLETAREA HCL NR. 37 DIN 2017 67   
   HCL NR. 59 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 68   
   HCL NR. 58 DIN 2017 78   
   HCL NR. 55-57 DIN 2017 75   
   HCL NR. 54 DIN 2017 80   
   HCL NR. 47-53 DIN 2017 81   
   HCL NR. 41-46 DIN 2017 85   
   HCL 36/2017 APROBARE NOMENCLATOR STRADAL 93   
   HCL NR. 35-40 DIN 2017 88   
   HCL NR. 30-34 DIN 2017 82   
   HCL 27-29 DIN 2017 79   
   HCL NR. 25-26 DIN 2017 103   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local