30 Martie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2018  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 59 NECESITATEA SI OPORTUNITATEA ACCESARII PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 8   
   HOTĂRÂREA NR. 58 REABILITARE POD CORBI, SATUL CORBII DIN VALE 8   
   HOTĂRÂREA NR. 57 CU PRIVIRE LA: MODIFICAREA ȘI COMPLETĂRII HCL NR. 25 DIN 25.04.2018 8   
   HOTĂRÂREA NR. 56 APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PAROHIA STOICENI 8   
   HOTĂRÂREA NR. 55 APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE LA 30.06.2018 6   
   HOTĂRÂREA NR. 54 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 6   
   HOTĂRÂREA NR. 53 COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 45 DIN 29.06.2018 12   
   HOTĂRÂREA NR. 52 APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE ALIPIRE A DOUA TERENURI DIN COMUNA NICOLAE BĂLCESCU 14   
   HOTĂRÂREA NR. 51 MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR.13 DIN 26.08.1999 11   
   HOTĂRÂREA NR. 50 UTILIZAREA SUMEI DE 150 000 LEI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 12   
   HOTĂRÂREA NR. 49 UTILIZAREA SUMEI DE 41000 LEI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 11   
   HOTĂRÂREA NR. 48 MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC 11   
   HOTĂRÂREA NR. 47 RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 10   
   HOTĂRÂREA NR. 46 REABILITARE TERMICĂ, EXTINDERE ȘI CONSTRUIRE TEREN SPORT 11   
   HOTĂRÂREA NR. 45 REABILITARE TERMICĂ, EXTINDERE ȘI CONSTRUIRE TEREN SPORT 10   
   HOTĂRÂREA NR. 44 MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT VALEA VIEI 11   
   HOTĂRÂREA NR. 43 PRIVIND REVOCAREA H.C.L NR. 41 DIN 20.06.2018 12   
   HCL NR. 31-35 DIN 2018 48   
   HCL NR. 20-30 DIN 2018 39   
   HCL NR. 11-19 DIN 2018 34   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local