Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
16 Octombrie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 77 - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI 2   
   HOTĂRÂREA NR. 76 - CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SUMEI DE 147000 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETAR 1   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - APROBAREA ACTUALIZĂRII COFINANȚĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 1   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI 2   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII 1   
   HOTĂRÂREA NR. 72 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI UAT 1   
   HOTĂRÂREA NR. 71- DESEMNARE REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL 1   
   HOTĂRÂREA NR. 70 - INSUSIREA PROCESULUI - VERBAL DE RECEPȚIE NR. 5080 DIN 12.06.2019 1   
   HOTĂRÂREA NR. 69 - STABILIREA INDEMNIZAȚIEI LUNARE DE CARE BENEFICIAZĂ MEMBRII CONSILIULUI LOCAL 1   
   HOTĂRÂREA NR. 68 - ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 1   
   HOTĂRÂREA NR. 67 - APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI 13   
   HOTĂRÂREA NR. 66 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 8   
   HOTĂRÂREA NR. 65 - ASFALTARE DRUMURI COMUNALE 14   
   HOTĂRÂREA NR. 64 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 15   
   HOTĂRÂREA NR. 63 - STABILIREA SALARIULUI DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIA DE BIBLIOTECAR 19   
   HOTĂRÂREA NR. 62 - REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DC 33A SI DS 16   
   HOTĂRÂREA NR. 61 - ADERAREA COMUNEI LA SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 18   
   HOTĂRÂREA NR. 60 - APROBAREA MODELULUI DE ACORD DE COLABORARE 18   
   HOTĂRÂREA NR. 59 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI NICOLAE BALCESCU 18   
   HOTĂRÂREA NR. 58 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 17   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local