11 Decembrie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2017  VIZITE 
   HCL NR. 65 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI NICOLAE BALCESCU 4   
   HCL NR. 64 - DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE 4   
   HCL NR. 63 - APROBAREA CUANTUMULUI PENTRU ASIGURAREA ALOCATIEI ZILNICE 3   
   HCL NR. 62 - APROBAREA PROIECTULUI MODELULUI DE STEAG AL UAT 3   
   HCL NR. 61 - AVIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL RESPECTIV INTRAVILAN 3   
   HCL NR. 60 - COMPLETAREA HCL NR. 37 DIN 2017 3   
   HCL NR. 59 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 3   
   HCL NR. 58 DIN 2017 15   
   HCL NR. 55-57 DIN 2017 9   
   HCL NR. 54 DIN 2017 20   
   HCL NR. 47-53 DIN 2017 16   
   HCL NR. 41-46 DIN 2017 23   
   HCL 36/2017 APROBARE NOMENCLATOR STRADAL 26   
   HCL NR. 35-40 DIN 2017 29   
   HCL NR. 30-34 DIN 2017 24   
   HCL 27-29 DIN 2017 25   
   HCL NR. 25-26 DIN 2017 43   
   HCL NR. 23-24 DIN 2017 37   
   HCL NR. 17-22 DIN 2017 49   
   HCL NR. 16 DIN 2017 53   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local