Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNȚ IMPORTANT -URMARE A STĂRII DE URGENȚĂ DECLARATĂ PRIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR 29 DIN 18.03.202 1   
  ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU 4   
  BULETIN AVERTIZARE NR. 2 ANTHONOMUS 4   
  COMUNICAT DE PRESĂ APIA SUSPENDĂ PRIMIREA CERERILOR UNICE DE PLATĂ 4   
  ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU 5   
  LISTA OB. DE INVESTIȚII PE ANUL 2020, CU FINANȚARE PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ DIN BUGETUL FONDURILOR EXT 6   
  LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2020, CU FINANȚARE PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGETUL LOC 7   
  ANUNȚ PROGRAMĂRI ON-LINE DRPCIV 8   
  ANUNȚ ÎNTRERUPERE FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE ÎN ZIUA DE LUNI 24 FEBRUARIE 2020 13   
  PROIECT HCL APROBAREA EXECUȚIEI BUGETARE PE ANUL 2019 15   
  ANUNȚ - DEZBATERE PUBLICĂ DESPRE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 16   
  ANUNȚ - ȘEDINȘELE LA CARE CETĂȚENII POT PARTICIPA ÎN LUNILE FEBRUARIE – DECEMBRIE “2020" 16   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019 14   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2019 17   
  BULETIN AVERTIZARE - OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA, RECOMANDĂ EF. UNOR LUCRĂRI CU CARACTER FITOSANITAR 16   
  RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019 CONSILIER LOCAL POPESCU MIRON 26   
  CAIET DE SARCINI PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 43   
  PROIECT HCL APROB. MODIF. SI COMPL. CAIETULUI DE SARCINI-DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 28   
  COMUNICAT DE PRESĂ - UAT COMUNA NICOLAE BĂLCESCU 36   
  ANUNȚ INTRERUPERE CURENT 2019 33   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 8--   Anterioara pagina     Ultima pagina