Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  BULETIN AVERTIZARE - OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA, RECOMANDĂ EF. UNOR LUCRĂRI CU CARACTER FITOSANITAR 3   
  RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019 CONSILIER LOCAL POPESCU MIRON 13   
  CAIET DE SARCINI PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 32   
  PROIECT HCL APROB. MODIF. SI COMPL. CAIETULUI DE SARCINI-DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 15   
  COMUNICAT DE PRESĂ - UAT COMUNA NICOLAE BĂLCESCU 22   
  ANUNȚ INTRERUPERE CURENT 2019 19   
  ANUNȚ - CONSULTAREA ÎN VEDEREA APROBĂRII PROIECTULUI DE HCL. PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE 21   
  PROIECT HCL - PRIV. MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL 23/2019 STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELELOR 20   
  REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 21   
  PROIECT HCL - PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 18   
  ANUNȚ - CONSULTAREA APROBĂRII DOCUMENTAȚIEI PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REG. LOCAL DE URBANISM 18   
  CRESTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE. 26   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 27   
  PROIECT HOTĂRÂRE - ANULAREA ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE LA 31 DECEMBRIE 2018 32   
  PROCES VERBAL, ÎNCHEIAT ASTĂZI 16.09.2019 34   
  PROCES VERBAL, ÎNCHEIAT ASTĂZI 30.08.2019 30   
  PROCES VERBAL, ÎNCHEIAT ASTĂZI 12.08.2019 32   
  LISTA FUNCȚIILOR DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE, A FUNCȚIILOR PUBLICE - 30 SEPTEMBRIE 2019 48   
  ANUNȚ CU PRIVIRE LA “ CAMPANIA 28 SEPTEMBRIE 2019 SOS AMBROZIA “ 34   
  DISPOZITIA NR. 194 - PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL ÎN SEDINȚA EXTRAORDINARĂ. 43   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 8--   Anterioara pagina     Ultima pagina