INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNT INREGISTRARE GRATUITA IMOBILE IN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA 12   
  LISTA FUNCȚIILOR DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE, A FUNCȚIILOR PUBLICE 34   
  ANUNT LICITATIE PUBLICA SGUBEA ION I.I. 38   
  RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 544/2001 PENTRU ANUL 2017 43   
  RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 52/2003 PENTRU ANUL 2017 49   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA ASUPRA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 48   
  ANUNT OBLIGATII GOSPODARIRE PF 54   
  ANUNT OBLIGATII GOSPODARIRE PJ 44   
  PUBLICATIE CASATORIE CIURCI NICOLAE 51   
  LISTA RAMASITE IMPOZITE SI TAXE 2018-PJ 56   
  LISTA RAMASITE IMPOZITE SI TAXE 2018-PF 56   
  ANUNT PROGRAMARE SEDINTE COMISIE LOCALA FOND FUNCIAR 46   
  ANUNT PRIVIND DECLARAREA DATELOR PENTRU INSCRIEREA IN REGISTRUL AGRICOL 48   
  ANUNT LICITATIE PUBLICA SGUBEA ION I.I. 46   
  CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A POSTULUI - MUNCITOR, TREAPTA I 162   
  RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL POPESCU MIRON 2016-2017 122   
  PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ...PE ANUL 2018 62   
  REFERAT PRIVIND STABILIREA SI APSOBAREA NIVELULUI IMPOZITELOR SI RAXELOR LOCALE PE ANUL 2018 59   
  ANUNT LICITATIE PUBLICA 57   
  ANUNT INTRERUOERI ENERGIE ELECTRICA SAPTAMANA 23-29 OCTOMBRIE 2017 60   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina