Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNȚ - CONSULTAREA ÎN VEDEREA APROBĂRII PROIECTULUI DE HCL. PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE 46   
  PROIECT HCL - PRIV. MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL 23/2019 STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELELOR 38   
  REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 35   
  PROIECT HCL - PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 31   
  ANUNȚ - CONSULTAREA APROBĂRII DOCUMENTAȚIEI PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REG. LOCAL DE URBANISM 30   
  CRESTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE. 36   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 38   
  PROIECT HOTĂRÂRE - ANULAREA ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE LA 31 DECEMBRIE 2018 41   
  PROCES VERBAL, ÎNCHEIAT ASTĂZI 16.09.2019 43   
  PROCES VERBAL, ÎNCHEIAT ASTĂZI 30.08.2019 39   
  PROCES VERBAL, ÎNCHEIAT ASTĂZI 12.08.2019 42   
  LISTA FUNCȚIILOR DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE, A FUNCȚIILOR PUBLICE - 30 SEPTEMBRIE 2019 66   
  ANUNȚ CU PRIVIRE LA “ CAMPANIA 28 SEPTEMBRIE 2019 SOS AMBROZIA “ 45   
  DISPOZITIA NR. 194 - PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL ÎN SEDINȚA EXTRAORDINARĂ. 52   
  ANUNȚ CU PRIVIRE LA CONSULTAREA ÎN VEDEREA APROBĂRII A PLANULUI URBANISTIC GENERAL 48   
  PLIANT INCA 57   
  CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PRIMĂRIEI NICOLAE BĂLCESCU 50   
  PROCES VERBAL - ÎNCHEIAT ASTĂZI 26.06.2019 62   
  PROCES VERBAL - ÎNCHEIAT ASTĂZI 19.06.2019 59   
  GRAFICUL DE EFECTUARE A GOANEI DE INDEPARTARE A VANATULUI DIN JURUL CULTURILOR AGRICOLE 58   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 8--   Anterioara pagina     Ultima pagina