Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNȚ CU PRIVIRE LA CONSULTAREA ÎN VEDEREA APROBĂRII A PLANULUI URBANISTIC GENERAL 39   
  PLIANT INCA 45   
  CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PRIMĂRIEI NICOLAE BĂLCESCU 41   
  PROCES VERBAL - ÎNCHEIAT ASTĂZI 26.06.2019 53   
  PROCES VERBAL - ÎNCHEIAT ASTĂZI 19.06.2019 50   
  GRAFICUL DE EFECTUARE A GOANEI DE INDEPARTARE A VANATULUI DIN JURUL CULTURILOR AGRICOLE 48   
  LISTA OBIECT. DE INV. PE ANUL 2019 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL 47   
  LISTA OBIECT.DE INV. PE ANUL 2019 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DIN BUG. FOND. EXTERNE NERAMB. 44   
  LISTA OBIECT. DE INV. PE ANUL 2018 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL 44   
  LISTA OBIECT.DE INV. PE ANUL 2018 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DIN BUG. FOND. EXTERNE NERAMB. 42   
  PLANUL DE PAZA 2019 62   
  DISPOZITIE PRIVIND STABILIREA LOCURILOR SPECIALE DE AFISAJ 61   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA BUGET LOCAL 62   
  ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ 65   
  LISTA FUNCTIILOR PUBLICE 31.03.2019 - PRIMARIA COMUNEI NICOLAE BALCESCU 75   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA INDICATORI DE PERFORMANTA SALUBRIZARE 70   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA SALUBRIZARE 72   
  ANUNŢ - ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL 71   
  LISTA CU PERSOANELE DIN CADRUL PRIMĂRIEI DESEMNATE PENTRU 76   
  ANUNŢ - ŞEDINŢELE LA CARE CETĂŢENII POT PARTICIPA 81   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 8--   Anterioara pagina     Ultima pagina