Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  INFORMARE PRIVIND COMPOSTAREA ÎN GRĂMADĂ 35   
  GHID UNITĂȚI DE COMPOST INDIVIDUALE 38   
  UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU - ORGANIZAREA SESIUNII DE ADMITERE 40   
  LISTA OB. DE INVESTITII PE ANUL 2021, CU FIN. PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL 26.06.2021 35   
  LISTA OB. DE INVESTITII PE ANUL 2021, CU FIN. PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL 17.06.2021 37   
  LISTA OB. DE INVESTITII PE ANUL 2021, CU FIN. PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL 16.04.2021 36   
  COMUNICAT ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII EFICIENTE A ACTIVITĂŢILOR DE COLECTARE DEŞEURI 42   
  COMUNICAT - PARTICIPAREA LA SONDAJUL PROPUS PRIN COMPLETAREA CHESTIONARELOR 42   
  ANUNȚ FINANȚARE NERAMBURSABILĂ EXPLOATAȚII AGRICOLE 51   
  RAPORT DE ACTIVITATE AL DOMNULUI CONSILIER LOCAL OPREA LAURENȚIU CONSTANTIN 48   
  RAPORT DE ACTIVITATE AL DOMNULUI CONSILIER LOCAL JOIȚA GHEORGHE 45   
  RAPORT DE ACTIVITATE AL DOMNULUI CONSILIER LOCAL COJAN VICTOR ÎN ANUL 2020 42   
  LISTA FUNCȚIILOR DE DEMNITATE PUBICĂ ALESE ȘI A FUNCȚIILOR PUBLICE, VALABIL LA DATA DE 30.03.2021 50   
  ANUNT COLECTIV - PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE NR. 4629/29.03.2021 52   
  BULETIN AVERTIZARE NR. 3 - MONILIOZA SÎMBUROASELOR 41   
  MATERIALE DE PREZENTARE PROIECT - VOUCHERE PERSOANE CU DIZABILITĂȚI 50   
  INFORMAȚII REFERITOARE LA SPRIJINUL ACORDAT - MĂSURA 15 56   
  ANUȚ PERS. DESEMNATE PENTRU ACORDAREA ASISTENȚEI REFERITOARE LA DEPUNEREA FORMULARULUI 212 55   
  ANUNȚ - SC. KETOS PRODUCTION SRT, ANGAJEAZĂ 61   
  COMUNICAT DE PRESĂ AFIR - NR. 1462 DIN 28.01.2021 53   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 12--   Anterioara pagina     Ultima pagina