Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019 21   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2019 25   
  BULETIN AVERTIZARE - OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA, RECOMANDĂ EF. UNOR LUCRĂRI CU CARACTER FITOSANITAR 21   
  RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019 CONSILIER LOCAL POPESCU MIRON 30   
  CAIET DE SARCINI PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 50   
  PROIECT HCL APROB. MODIF. SI COMPL. CAIETULUI DE SARCINI-DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 33   
  COMUNICAT DE PRESĂ - UAT COMUNA NICOLAE BĂLCESCU 42   
  ANUNȚ INTRERUPERE CURENT 2019 38   
  ANUNȚ - CONSULTAREA ÎN VEDEREA APROBĂRII PROIECTULUI DE HCL. PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE 58   
  PROIECT HCL - PRIV. MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL 23/2019 STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELELOR 49   
  REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 39   
  PROIECT HCL - PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 35   
  ANUNȚ - CONSULTAREA APROBĂRII DOCUMENTAȚIEI PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REG. LOCAL DE URBANISM 33   
  CRESTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE. 42   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 44   
  PROIECT HOTĂRÂRE - ANULAREA ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE LA 31 DECEMBRIE 2018 46   
  PROCES VERBAL, ÎNCHEIAT ASTĂZI 16.09.2019 48   
  PROCES VERBAL, ÎNCHEIAT ASTĂZI 30.08.2019 43   
  PROCES VERBAL, ÎNCHEIAT ASTĂZI 12.08.2019 46   
  LISTA FUNCȚIILOR DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE, A FUNCȚIILOR PUBLICE - 30 SEPTEMBRIE 2019 79   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 9--   Anterioara pagina     Ultima pagina