Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  LISTA OB. DE INVESTITII PE ANUL 2021, CU FIN. PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL 16.04.2021 23   
  COMUNICAT ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII EFICIENTE A ACTIVITĂŢILOR DE COLECTARE DEŞEURI 26   
  COMUNICAT - PARTICIPAREA LA SONDAJUL PROPUS PRIN COMPLETAREA CHESTIONARELOR 28   
  ANUNȚ FINANȚARE NERAMBURSABILĂ EXPLOATAȚII AGRICOLE 31   
  RAPORT DE ACTIVITATE AL DOMNULUI CONSILIER LOCAL OPREA LAURENȚIU CONSTANTIN 35   
  RAPORT DE ACTIVITATE AL DOMNULUI CONSILIER LOCAL JOIȚA GHEORGHE 32   
  RAPORT DE ACTIVITATE AL DOMNULUI CONSILIER LOCAL COJAN VICTOR ÎN ANUL 2020 29   
  LISTA FUNCȚIILOR DE DEMNITATE PUBICĂ ALESE ȘI A FUNCȚIILOR PUBLICE, VALABIL LA DATA DE 30.03.2021 36   
  ANUNT COLECTIV - PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE NR. 4629/29.03.2021 34   
  BULETIN AVERTIZARE NR. 3 - MONILIOZA SÎMBUROASELOR 27   
  MATERIALE DE PREZENTARE PROIECT - VOUCHERE PERSOANE CU DIZABILITĂȚI 35   
  INFORMAȚII REFERITOARE LA SPRIJINUL ACORDAT - MĂSURA 15 40   
  ANUȚ PERS. DESEMNATE PENTRU ACORDAREA ASISTENȚEI REFERITOARE LA DEPUNEREA FORMULARULUI 212 41   
  ANUNȚ - SC. KETOS PRODUCTION SRT, ANGAJEAZĂ 47   
  COMUNICAT DE PRESĂ AFIR - NR. 1462 DIN 28.01.2021 38   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2020 35   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2020 34   
  PUBLICAȚIE DE VÂNZARE - GRUP AXA I.P.U.R.L 40   
  ANUNȚ PRIVIND DECLARAREA DATELOR PENTRU ÎNSCIEREA ÎN REGISTRUL AGRICOL 44   
  ANUNȚ SEDINȚE FOND FUNCIAR 2021 44   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 12--   Anterioara pagina     Ultima pagina