Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  PROIECT DE HOTARARE - APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE LA 31.03.2020 34   
  PROIECT DE HOTARARE - APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCARILOR DE INTERVENTII D.A.L.I 36   
  PROIECT DE HOTARARE - APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII HCL NR. 36 DIN 28.07.2017 31   
  PROIECT DE HOTARARE - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2021 34   
  NICOLAE BALCESCU, PROIECT HCL 30 DIN 2020 40   
  LISTA FUNCȚIILOR DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE, A FUNCȚIILOR PUBLICE 38   
  ANUNȚ IMPORTANT -URMARE A STĂRII DE URGENȚĂ DECLARATĂ PRIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR 29 DIN 18.03.202 27   
  ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU 39   
  BULETIN AVERTIZARE NR. 2 ANTHONOMUS 28   
  COMUNICAT DE PRESĂ APIA SUSPENDĂ PRIMIREA CERERILOR UNICE DE PLATĂ 30   
  ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU 30   
  LISTA OB. DE INVESTIȚII PE ANUL 2020, CU FINANȚARE PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ DIN BUGETUL FONDURILOR EXT 32   
  LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2020, CU FINANȚARE PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGETUL LOC 31   
  ANUNȚ PROGRAMĂRI ON-LINE DRPCIV 32   
  ANUNȚ ÎNTRERUPERE FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE ÎN ZIUA DE LUNI 24 FEBRUARIE 2020 38   
  PROIECT HCL APROBAREA EXECUȚIEI BUGETARE PE ANUL 2019 39   
  ANUNȚ - DEZBATERE PUBLICĂ DESPRE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 43   
  ANUNȚ - ȘEDINȘELE LA CARE CETĂȚENII POT PARTICIPA ÎN LUNILE FEBRUARIE – DECEMBRIE “2020" 40   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019 36   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2019 40   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 10--   Anterioara pagina     Ultima pagina