Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNȚ - ÎNCEPE LUNI, 31 AUGUST, LA SEDIUL PRIMĂRIEI, DISTRIBUIREA MĂŞTILOR DE PROTECŢIE 34   
  ANUNȚ DECLARAȚIE NR. FAMILII DE ALBINE INTRATE LA IERNAT 29   
  ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR 31   
  ANUNȚ DECLARAȚIE NR. FAMILII DE ALBINE INTRATE LA IERNAT 30   
  PUBLICAȚIE DE VÂNZARE - GRUP AXA I.P.U.R.L. - SCOATE LA VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE 44   
  PROIECT HCL INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE IN CAZUL PRESTATIILOR EFECTUATE 35   
  ANUNȚ AFISARE PROIECT HCL INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 32   
  INFORMARE - PRIVIND SPRIJINUL FINACIAR ACORDAT PRIN APIA 36   
  ANUNŢ PUBLIC, PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - REABILITARE ȘI MODERNIZARE 40   
  ANUNŢ PUBLIC, PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - PUNERE ÎN SIGURANȚĂ DRUM CĂTUN 43   
  ANEXA LA PROIECT HCL PRIVIND ATESTAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC 42   
  PROIECT HCL PRIVIND ATESTAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC 36   
  PROIECT DE HOTARARE - APROBAREA CUMPARARII TERENULUI IN SUPRAFATA DE 700 MP 37   
  PUBLICAȚIE DE VÂNZARE - GRUP AXA I.P.U.R.L. - SCOATE LA VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE 47   
  ANUNT PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL 2020 - 2022 50   
  ANUNŢ PRIVIND COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA 48   
  PROIECT DE HOTARARE - APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE LA 31.03.2020 52   
  PROIECT DE HOTARARE - APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCARILOR DE INTERVENTII D.A.L.I 56   
  PROIECT DE HOTARARE - APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII HCL NR. 36 DIN 28.07.2017 50   
  PROIECT DE HOTARARE - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2021 53   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 10--   Anterioara pagina     Ultima pagina