INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNT INREGISTRARE GRATUITA IMOBILE IN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA 90   
  LISTA FUNCȚIILOR DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE, A FUNCȚIILOR PUBLICE 85   
  ANUNT LICITATIE PUBLICA SGUBEA ION I.I. 89   
  RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 544/2001 PENTRU ANUL 2017 94   
  RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 52/2003 PENTRU ANUL 2017 96   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA ASUPRA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 98   
  ANUNT OBLIGATII GOSPODARIRE PF 107   
  ANUNT OBLIGATII GOSPODARIRE PJ 92   
  PUBLICATIE CASATORIE CIURCI NICOLAE 106   
  LISTA RAMASITE IMPOZITE SI TAXE 2018-PJ 105   
  LISTA RAMASITE IMPOZITE SI TAXE 2018-PF 112   
  ANUNT PROGRAMARE SEDINTE COMISIE LOCALA FOND FUNCIAR 100   
  ANUNT PRIVIND DECLARAREA DATELOR PENTRU INSCRIEREA IN REGISTRUL AGRICOL 96   
  ANUNT LICITATIE PUBLICA SGUBEA ION I.I. 100   
  CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A POSTULUI - MUNCITOR, TREAPTA I 310   
  RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL POPESCU MIRON 2016-2017 276   
  PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ...PE ANUL 2018 110   
  REFERAT PRIVIND STABILIREA SI APSOBAREA NIVELULUI IMPOZITELOR SI RAXELOR LOCALE PE ANUL 2018 108   
  ANUNT LICITATIE PUBLICA 107   
  ANUNT INTRERUOERI ENERGIE ELECTRICA SAPTAMANA 23-29 OCTOMBRIE 2017 106   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 6--   Anterioara pagina     Ultima pagina