Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ 44   
  LISTA FUNCTIILOR PUBLICE 31.03.2019 - PRIMARIA COMUNEI NICOLAE BALCESCU 54   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA INDICATORI DE PERFORMANTA SALUBRIZARE 49   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA SALUBRIZARE 53   
  ANUNŢ - ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL 52   
  LISTA CU PERSOANELE DIN CADRUL PRIMĂRIEI DESEMNATE PENTRU 60   
  ANUNŢ - ŞEDINŢELE LA CARE CETĂŢENII POT PARTICIPA 66   
  RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 544/2001 PENTRU ANUL 2018 59   
  RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 52/2003 PENTRU ANUL 2018 60   
  HOTĂRÂREA NR. 95 DIN 2018 - HCL IMPOZITE SI TAXE 2019 65   
  INFORMARE PUBLICA DISPONIBIL ACHIZITIE LEMN FOC POPULATIE - DIRECTIA SILVICA VALCEA 66   
  ANUNT EXAMEN PROMOVARE + FISA POSTURILOR 68   
  ANUNT EXAMEN PROMOVARE 64   
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ RECRUTEAZĂ NOI MEMBRI ÎN CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI 61   
  DISPOZITIA PRIVIND DELIMITAREA SECTIILOR DE VOTARE LA REFERENDUMUL NATIONAL 2018 69   
  LISTA FUNCTIILOR PUBLICE, SEPTEMBRIE 2018 77   
  ANUNȚ - ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ FAPTUL CĂ ÎN BAZA LEGII. 231/2018 - PERSOANELE INTERESATE POT DEPUNE 96   
  PREŢURI LEMN PENTRU FOC OCOLUL SILVIC STOICENI 79   
  ANUNT INREGISTRARE GRATUITA IMOBILE IN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA 137   
  LISTA FUNCȚIILOR DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE, A FUNCȚIILOR PUBLICE 113   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina