Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNȚ PROGRAMĂRI ON-LINE DRPCIV 82   
  ANUNȚ ÎNTRERUPERE FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE ÎN ZIUA DE LUNI 24 FEBRUARIE 2020 87   
  PROIECT HCL APROBAREA EXECUȚIEI BUGETARE PE ANUL 2019 82   
  ANUNȚ - DEZBATERE PUBLICĂ DESPRE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 87   
  ANUNȚ - ȘEDINȘELE LA CARE CETĂȚENII POT PARTICIPA ÎN LUNILE FEBRUARIE – DECEMBRIE “2020" 85   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019 80   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2019 81   
  BULETIN AVERTIZARE - OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA, RECOMANDĂ EF. UNOR LUCRĂRI CU CARACTER FITOSANITAR 73   
  RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019 CONSILIER LOCAL POPESCU MIRON 92   
  CAIET DE SARCINI PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 112   
  PROIECT HCL APROB. MODIF. SI COMPL. CAIETULUI DE SARCINI-DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 91   
  COMUNICAT DE PRESĂ - UAT COMUNA NICOLAE BĂLCESCU 103   
  ANUNȚ INTRERUPERE CURENT 2019 98   
  ANUNȚ - CONSULTAREA ÎN VEDEREA APROBĂRII PROIECTULUI DE HCL. PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE 131   
  PROIECT HCL - PRIV. MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL 23/2019 STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELELOR 126   
  REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 100   
  PROIECT HCL - PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 89   
  ANUNȚ - CONSULTAREA APROBĂRII DOCUMENTAȚIEI PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REG. LOCAL DE URBANISM 91   
  CRESTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE. 100   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 101   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 5din 12--   Anterioara pagina     Ultima pagina