Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  PROCES VERBAL - ÎNCHEIAT ASTĂZI 19.06.2019 92   
  GRAFICUL DE EFECTUARE A GOANEI DE INDEPARTARE A VANATULUI DIN JURUL CULTURILOR AGRICOLE 87   
  LISTA OBIECT. DE INV. PE ANUL 2019 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL 89   
  LISTA OBIECT.DE INV. PE ANUL 2019 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DIN BUG. FOND. EXTERNE NERAMB. 83   
  LISTA OBIECT. DE INV. PE ANUL 2018 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL 84   
  LISTA OBIECT.DE INV. PE ANUL 2018 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DIN BUG. FOND. EXTERNE NERAMB. 84   
  PLANUL DE PAZA 2019 103   
  DISPOZITIE PRIVIND STABILIREA LOCURILOR SPECIALE DE AFISAJ 101   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA BUGET LOCAL 102   
  ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ 106   
  LISTA FUNCTIILOR PUBLICE 31.03.2019 - PRIMARIA COMUNEI NICOLAE BALCESCU 113   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA INDICATORI DE PERFORMANTA SALUBRIZARE 110   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA SALUBRIZARE 112   
  ANUNŢ - ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL 113   
  LISTA CU PERSOANELE DIN CADRUL PRIMĂRIEI DESEMNATE PENTRU 115   
  ANUNŢ - ŞEDINŢELE LA CARE CETĂŢENII POT PARTICIPA 119   
  RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 544/2001 PENTRU ANUL 2018 117   
  RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 52/2003 PENTRU ANUL 2018 118   
  HOTĂRÂREA NR. 95 DIN 2018 - HCL IMPOZITE SI TAXE 2019 123   
  INFORMARE PUBLICA DISPONIBIL ACHIZITIE LEMN FOC POPULATIE - DIRECTIA SILVICA VALCEA 125   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 5din 10--   Anterioara pagina     Ultima pagina