Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  LISTA FUNCTIILOR PUBLICE, SEPTEMBRIE 2018 116   
  ANUNȚ - ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ FAPTUL CĂ ÎN BAZA LEGII. 231/2018 - PERSOANELE INTERESATE POT DEPUNE 137   
  PREŢURI LEMN PENTRU FOC OCOLUL SILVIC STOICENI 117   
  ANUNT INREGISTRARE GRATUITA IMOBILE IN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA 191   
  LISTA FUNCȚIILOR DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE, A FUNCȚIILOR PUBLICE 158   
  ANUNT LICITATIE PUBLICA SGUBEA ION I.I. 157   
  RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 544/2001 PENTRU ANUL 2017 167   
  RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 52/2003 PENTRU ANUL 2017 164   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA ASUPRA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 168   
  ANUNT OBLIGATII GOSPODARIRE PF 176   
  ANUNT OBLIGATII GOSPODARIRE PJ 164   
  PUBLICATIE CASATORIE CIURCI NICOLAE 183   
  LISTA RAMASITE IMPOZITE SI TAXE 2018-PJ 184   
  LISTA RAMASITE IMPOZITE SI TAXE 2018-PF 198   
  ANUNT PROGRAMARE SEDINTE COMISIE LOCALA FOND FUNCIAR 172   
  ANUNT PRIVIND DECLARAREA DATELOR PENTRU INSCRIEREA IN REGISTRUL AGRICOL 172   
  ANUNT LICITATIE PUBLICA SGUBEA ION I.I. 173   
  CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A POSTULUI - MUNCITOR, TREAPTA I 458   
  RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL POPESCU MIRON 2016-2017 455   
  PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ...PE ANUL 2018 179   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 5din 9--   Anterioara pagina     Ultima pagina