Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  BULETIN AVERTIZARE NR. 2 ANTHONOMUS 78   
  COMUNICAT DE PRESĂ APIA SUSPENDĂ PRIMIREA CERERILOR UNICE DE PLATĂ 81   
  ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU 90   
  LISTA OB. DE INVESTIȚII PE ANUL 2020, CU FINANȚARE PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ DIN BUGETUL FONDURILOR EXT 84   
  LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2020, CU FINANȚARE PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGETUL LOC 90   
  ANUNȚ PROGRAMĂRI ON-LINE DRPCIV 94   
  ANUNȚ ÎNTRERUPERE FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE ÎN ZIUA DE LUNI 24 FEBRUARIE 2020 100   
  PROIECT HCL APROBAREA EXECUȚIEI BUGETARE PE ANUL 2019 95   
  ANUNȚ - DEZBATERE PUBLICĂ DESPRE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 102   
  ANUNȚ - ȘEDINȘELE LA CARE CETĂȚENII POT PARTICIPA ÎN LUNILE FEBRUARIE – DECEMBRIE “2020" 98   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019 93   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2019 95   
  BULETIN AVERTIZARE - OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA, RECOMANDĂ EF. UNOR LUCRĂRI CU CARACTER FITOSANITAR 87   
  RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019 CONSILIER LOCAL POPESCU MIRON 104   
  CAIET DE SARCINI PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 123   
  PROIECT HCL APROB. MODIF. SI COMPL. CAIETULUI DE SARCINI-DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 105   
  COMUNICAT DE PRESĂ - UAT COMUNA NICOLAE BĂLCESCU 116   
  ANUNȚ INTRERUPERE CURENT 2019 110   
  ANUNȚ - CONSULTAREA ÎN VEDEREA APROBĂRII PROIECTULUI DE HCL. PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE 142   
  PROIECT HCL - PRIV. MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL 23/2019 STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELELOR 137   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 5din 12--   Anterioara pagina     Ultima pagina