09 Iulie
Postat de: nicolae
Hits: 110

COMUNICAT DE PRESĂ

UAT Comuna Nicolae Bălcescu, cu sediul în localitatea Nicolae Bălcescu, satul Rotărăști, strada Rotărăști, nr. 37, judeţul Vâlcea, cod poștal 247429, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea, la data de 21.02.2019, a Contractului de Finanțare Nerambursabilă nr. 198/2019 încheiat cu Ministerul Agriculturii
 și Dezvoltării Rurale - prin Direcția Generală Pescuit Autoritatea  de Management   pentru Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
 2014 -2020, cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020 în calitate de Autoritate Contractantă.

Obiectul contractului de finantare este reprezentat de acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea contractantă pentru implementarea proiectului cu titlul “Înfiintare spatiu de agrement în comuna Nicolae Bălcescu, necesar diversificării și creării locurilor de muncă în zona Flag Lotru- Olt Mijlociu” prin MASURA III.3 Implementarea strategiilor de dezv , Apel nr. Masura 2 Sprijinirea diversif din cadrul implementării „
Strategiei de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit “LOTRU-OLT MIJLOCIU”,  

Citeste articol