PRIMĂRIA


NICOLAE BĂLCESCU


13 Februarie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2018  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 50 UTILIZAREA SUMEI DE 150 000 LEI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 267   
   HOTĂRÂREA NR. 49 UTILIZAREA SUMEI DE 41000 LEI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 262   
   HOTĂRÂREA NR. 48 MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC 265   
   HOTĂRÂREA NR. 47 RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 271   
   HOTĂRÂREA NR. 46 REABILITARE TERMICĂ, EXTINDERE ȘI CONSTRUIRE TEREN SPORT 264   
   HOTĂRÂREA NR. 45 REABILITARE TERMICĂ, EXTINDERE ȘI CONSTRUIRE TEREN SPORT 261   
   HOTĂRÂREA NR. 44 MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT VALEA VIEI 267   
   HOTĂRÂREA NR. 43 PRIVIND REVOCAREA H.C.L NR. 41 DIN 20.06.2018 277   
   HCL NR. 31-35 DIN 2018 322   
   HCL NR. 20-30 DIN 2018 290   
   HCL NR. 11-19 DIN 2018 284   
   HCL NR. 10 DIN 2018 373   
   HCL NR. 4-9 DIN 2018 365   
   HCL NR. 1-3 DIN 2018 404   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local