PRIMĂRIA


NICOLAE BĂLCESCU


15 Martie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2018  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 95 DIN 2018 - MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR. 29 DIN 2018 284   
   HOTĂRÂREA NR. 94 - MODIFICAREA H.C.L NR. 812.02.2018 REFERITOR LA APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ 294   
   HOTĂRÂREA NR. 93 - REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL D.C 33 ŞI DRUM SATESC LA ROTARAŞTI 275   
   HOTĂRÂREA NR. 92 - MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 62-26.09.2018 283   
   HOTĂRÂREA NR. 91 APROBAREA CUANTUMULUI PENTRU ASIGURAREA ALOCAŢIEI 296   
   HOTĂRÂREA NR. 90 - DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE 290   
   HOTĂRÂREA NR. 89 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018. 299   
   HOTĂRÂREA NR. 88 - ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ. 291   
   HCL NR. 87 - CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SUMEI DE 21500 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETAR AL ANULUI 2017 294   
   HCL NR. 86 - CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SUMEI DE 45500 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETAR AL ANULUI 2017 297   
   HCL NR. 85 - CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SUMEI DE 90000 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETAR AL ANULUI 2017 291   
   HOTĂRÂREA NR. 84 - IMPLEMENTAREA ŞI ELIBERAREA FORMATULUI UNIC AL MODELULUI CARD-LEGITIMAŢIE 296   
   HOTĂRÂREA NR. 83 - APROBAREA REGULAMENTULUI REFERITOR LA ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANTA 294   
   HOTĂRÂREA NR. 82 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 287   
   HCL NR. 76-81 DIN 2018 312   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 313   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - PROCESULUI-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR NR. 10936 DIN 09.08.2018 306   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - REFACERE DRUM COMUNAL DC 33 B MUZEU -VALEA BALCEASCA 307   
   HOTĂRÂREA NR. 72 - APROBAREA VÂNZĂRII FRUCTELOR CE VOR FI ACHIZIȚIONATE 295   
   HOTĂRÂREA NR. 71 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA DE INVENTARIERE 285   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local