PRIMĂRIA


NICOLAE BĂLCESCU


02 Iulie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2018  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 95 DIN 2018 - MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR. 29 DIN 2018 286   
   HOTĂRÂREA NR. 94 - MODIFICAREA H.C.L NR. 812.02.2018 REFERITOR LA APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ 298   
   HOTĂRÂREA NR. 93 - REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL D.C 33 ŞI DRUM SATESC LA ROTARAŞTI 278   
   HOTĂRÂREA NR. 92 - MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 62-26.09.2018 285   
   HOTĂRÂREA NR. 91 APROBAREA CUANTUMULUI PENTRU ASIGURAREA ALOCAŢIEI 301   
   HOTĂRÂREA NR. 90 - DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE 293   
   HOTĂRÂREA NR. 89 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018. 301   
   HOTĂRÂREA NR. 88 - ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ. 293   
   HCL NR. 87 - CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SUMEI DE 21500 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETAR AL ANULUI 2017 297   
   HCL NR. 86 - CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SUMEI DE 45500 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETAR AL ANULUI 2017 300   
   HCL NR. 85 - CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SUMEI DE 90000 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETAR AL ANULUI 2017 294   
   HOTĂRÂREA NR. 84 - IMPLEMENTAREA ŞI ELIBERAREA FORMATULUI UNIC AL MODELULUI CARD-LEGITIMAŢIE 297   
   HOTĂRÂREA NR. 83 - APROBAREA REGULAMENTULUI REFERITOR LA ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANTA 295   
   HOTĂRÂREA NR. 82 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 290   
   HCL NR. 76-81 DIN 2018 314   
   HOTĂRÂREA NR. 75 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 316   
   HOTĂRÂREA NR. 74 - PROCESULUI-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR NR. 10936 DIN 09.08.2018 307   
   HOTĂRÂREA NR. 73 - REFACERE DRUM COMUNAL DC 33 B MUZEU -VALEA BALCEASCA 310   
   HOTĂRÂREA NR. 72 - APROBAREA VÂNZĂRII FRUCTELOR CE VOR FI ACHIZIȚIONATE 297   
   HOTĂRÂREA NR. 71 - DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA DE INVENTARIERE 286   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local