PRIMĂRIA


NICOLAE BĂLCESCU


16 Aprilie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2018  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 70 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI NICOLAE BALCESCU, ÎN ADUNAREA GENERALĂ 168   
   HOTĂRÂREA NR. 69 - ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ VÂLCEA 174   
   HOTĂRÂREA NR. 68 - APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PAROHIA GALTOFANI 178   
   HOTĂRÂREA NR. 67 - APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PAROHIA PLESOIU 182   
   HOTĂRÂREA NR. 66 - APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PAROHIA CORBII DIN VALE 185   
   HOTĂRÂREA NR. 65 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 13 DIN 26.08.1999 173   
   HOTĂRÂREA NR. 64 - REVOCAREA H.C.L NR. 51 DIN 16.07.2018 186   
   HOTĂRÂREA NR. 63 -DESEMNAREA REPREZENTATULUI CONSILIULUI LOCAL NICOLAE BALCESCU 177   
   HOTĂRÂREA NR. 62 - APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2019 194   
   HOTĂRÂREA NR. 61 - APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII 181   
   HOTĂRÂREA NR. 60 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 191   
   HOTĂRÂREA NR. 59 NECESITATEA SI OPORTUNITATEA ACCESARII PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 181   
   HOTĂRÂREA NR. 58 REABILITARE POD CORBI, SATUL CORBII DIN VALE 186   
   HOTĂRÂREA NR. 57 CU PRIVIRE LA: MODIFICAREA ȘI COMPLETĂRII HCL NR. 25 DIN 25.04.2018 191   
   HOTĂRÂREA NR. 56 APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PAROHIA STOICENI 197   
   HOTĂRÂREA NR. 55 APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE LA 30.06.2018 186   
   HOTĂRÂREA NR. 54 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 198   
   HOTĂRÂREA NR. 53 COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 45 DIN 29.06.2018 178   
   HOTĂRÂREA NR. 52 APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE ALIPIRE A DOUA TERENURI DIN COMUNA NICOLAE BĂLCESCU 175   
   HOTĂRÂREA NR. 51 MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR.13 DIN 26.08.1999 189   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local