PRIMĂRIA


NICOLAE BĂLCESCU


15 Martie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2018  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 70 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI NICOLAE BALCESCU, ÎN ADUNAREA GENERALĂ 229   
   HOTĂRÂREA NR. 69 - ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ VÂLCEA 237   
   HOTĂRÂREA NR. 68 - APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PAROHIA GALTOFANI 240   
   HOTĂRÂREA NR. 67 - APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PAROHIA PLESOIU 247   
   HOTĂRÂREA NR. 66 - APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PAROHIA CORBII DIN VALE 246   
   HOTĂRÂREA NR. 65 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 13 DIN 26.08.1999 233   
   HOTĂRÂREA NR. 64 - REVOCAREA H.C.L NR. 51 DIN 16.07.2018 246   
   HOTĂRÂREA NR. 63 -DESEMNAREA REPREZENTATULUI CONSILIULUI LOCAL NICOLAE BALCESCU 243   
   HOTĂRÂREA NR. 62 - APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2019 259   
   HOTĂRÂREA NR. 61 - APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII 247   
   HOTĂRÂREA NR. 60 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 262   
   HOTĂRÂREA NR. 59 NECESITATEA SI OPORTUNITATEA ACCESARII PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 245   
   HOTĂRÂREA NR. 58 REABILITARE POD CORBI, SATUL CORBII DIN VALE 249   
   HOTĂRÂREA NR. 57 CU PRIVIRE LA: MODIFICAREA ȘI COMPLETĂRII HCL NR. 25 DIN 25.04.2018 256   
   HOTĂRÂREA NR. 56 APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PAROHIA STOICENI 259   
   HOTĂRÂREA NR. 55 APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE LA 30.06.2018 248   
   HOTĂRÂREA NR. 54 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 264   
   HOTĂRÂREA NR. 53 COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 45 DIN 29.06.2018 238   
   HOTĂRÂREA NR. 52 APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE ALIPIRE A DOUA TERENURI DIN COMUNA NICOLAE BĂLCESCU 234   
   HOTĂRÂREA NR. 51 MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR.13 DIN 26.08.1999 251   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local