PRIMĂRIA


NICOLAE BĂLCESCU


13 Octombrie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2017  VIZITE 
   HCL NR. 70 DIN 2017 323   
   HCL NR. 68 DIN 2017 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL 2018 282   
   HCL NR. 66-69 DIN 2017 314   
   HCL NR. 65 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI NICOLAE BALCESCU 350   
   HCL NR. 64 - DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE 340   
   HCL NR. 63 - APROBAREA CUANTUMULUI PENTRU ASIGURAREA ALOCATIEI ZILNICE 312   
   HCL NR. 62 - APROBAREA PROIECTULUI MODELULUI DE STEAG AL UAT 318   
   HCL NR. 61 - AVIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL RESPECTIV INTRAVILAN 312   
   HCL NR. 60 - COMPLETAREA HCL NR. 37 DIN 2017 317   
   HCL NR. 59 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 317   
   HCL NR. 58 DIN 2017 331   
   HCL NR. 55-57 DIN 2017 321   
   HCL NR. 54 DIN 2017 323   
   HCL NR. 47-53 DIN 2017 343   
   HCL NR. 41-46 DIN 2017 333   
   HCL 36/2017 APROBARE NOMENCLATOR STRADAL 346   
   HCL NR. 35-40 DIN 2017 323   
   HCL NR. 30-34 DIN 2017 337   
   HCL 27-29 DIN 2017 342   
   HCL NR. 25-26 DIN 2017 356   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local