PRIMĂRIA


NICOLAE BĂLCESCU


15 Martie
Postat de: nicolae

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2017  VIZITE 
   HCL NR. 70 DIN 2017 365   
   HCL NR. 68 DIN 2017 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL 2018 313   
   HCL NR. 66-69 DIN 2017 358   
   HCL NR. 65 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI NICOLAE BALCESCU 389   
   HCL NR. 64 - DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE 377   
   HCL NR. 63 - APROBAREA CUANTUMULUI PENTRU ASIGURAREA ALOCATIEI ZILNICE 338   
   HCL NR. 62 - APROBAREA PROIECTULUI MODELULUI DE STEAG AL UAT 348   
   HCL NR. 61 - AVIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL RESPECTIV INTRAVILAN 357   
   HCL NR. 60 - COMPLETAREA HCL NR. 37 DIN 2017 346   
   HCL NR. 59 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 348   
   HCL NR. 58 DIN 2017 376   
   HCL NR. 55-57 DIN 2017 363   
   HCL NR. 54 DIN 2017 366   
   HCL NR. 47-53 DIN 2017 382   
   HCL NR. 41-46 DIN 2017 377   
   HCL 36/2017 APROBARE NOMENCLATOR STRADAL 391   
   HCL NR. 35-40 DIN 2017 369   
   HCL NR. 30-34 DIN 2017 377   
   HCL 27-29 DIN 2017 384   
   HCL NR. 25-26 DIN 2017 399   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local