PRIMĂRIA


NICOLAE BĂLCESCU


  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNT SEDINTE FOND FUNCIAR 2022 49   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA BUGET LOCAL 2022 50   
  ANUNT PRIVIND DECLARAREA DATELOR PENTRU INSCRIEREA IN REGISTRUL AGRICOL 49   
  REGULAMENT 63   
  PUG 2019 63   
  ANUNT COLECTIV 68   
  LISTA FUNCTIONARIILOR 72   
  ANUNȚ GF LANSARE SESIUNE 6 SM 8 ÎMPĂDURIRI 60   
  DAJ VL REFERITOR LA SESIUNE DEPUNERE DOSARE PROIECTE 74   
  NICOLAE, PH REGULAMENT PARC SI ANUNT 74   
  INFORMARE CASE MARCAT 67   
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU 69   
  NICOLAE, PH - STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA 2021-2027 - PROIECT 67   
  COMUNICAT - PRECOLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR ESTE OBLIGATORIE 63   
  INFORMARE CU PRIVIRE LA COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR BIODEGRADABILE 62   
  COMUNICAT UTILIZARE APA ÎN PERIOADA CANICULARĂ 72   
  INFORMARE PRIVIND COMPOSTAREA RESTURILOR VEGETALE ÎN GOSPODĂRII 83   
  INFORMARE PRIVIND COMPOSTAREA RAPIDĂ 79   
  INFORMARE PRIVIND COMPOSTAREA ÎN SISTEM DE 3 CONTAINERE 73   
  INFORMARE PRIVIND COMPOSTAREA ÎN GROAPĂ SAU SANȚ 72   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 13--   Anterioara pagina     Ultima pagina