PRIMĂRIA


NICOLAE BĂLCESCU


Numele funcŢionarului pe legea nr. 544/2001 este Gugulici Tomulescu Mariana,
Adresa de contact: PrimĂria Comunei Nicolae BĂlcescu, str RotĂrĂşti, nr 37, localitatea Nicolae BĂlcescu,
judeŢul VÂlcea.