PRIMĂRIA
NICOLAE BĂLCESCU13 Octombrie
Postat de: nicolae
Hits: 45

Stimată doamnă/Stimate domnule,

Conform art. 10 din HG 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea / înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectarea şi epurare a apelor uzate, coroborat cu Adresa nr. 6103/GM/l7.08.2022 emisă de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul General,înregistrată la sediul Primăriei Comunei Nicolae Bălcescu sub nr. 11192 / 31. 10.2022;, fiecare localitate are obligaţia întocmirii Registrului de evidenţă a sistemului individual adecvat de colectare şi epurare a apelor uzate, pentru toate imobilele ce au în dotare fosă septică - bazin vidanjabil.

Citeste articol