Consiliul Local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

Citeste mai mult

Interes Public

Acel interes care implică garantarea și respectarea de cștre instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constițutie, legislatiă internă și tratatele internaționale la care România este parte, precum și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor.

Citeste mai mult

Transparență

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

Citeste mai mult


Dezvoltarea eficienta a serviciilor publice prin implementarea de solutii e-guvernare in judetul Valcea - Grupa 4, cod SMIS 48420www.fonduri-ue.ro

Tehnologii moderne
PENTRU CEL MAI ÎNALT
NIVEL

Hotarari Consiliul Local +
Declaratii de avere +
Declaratii de interese +
Buget local +
Situatii FinanciarePrimăria Comunei Nicolae BalcescuStare CivilaUser On-Line

  Accesari: 421363

  Dupa ip: 8628

  Ultima acesare :  

2017-05-27 22:35:24