Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  OPȚIUNI FINANȚARE PENTRU MEDIUL RURAL 3   
  ANUNȚ - ÎNCEPE LUNI, 31 AUGUST, LA SEDIUL PRIMĂRIEI, DISTRIBUIREA MĂŞTILOR DE PROTECŢIE 5   
  ANUNȚ DECLARAȚIE NR. FAMILII DE ALBINE INTRATE LA IERNAT 3   
  ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR 3   
  ANUNȚ DECLARAȚIE NR. FAMILII DE ALBINE INTRATE LA IERNAT 4   
  PUBLICAȚIE DE VÂNZARE - GRUP AXA I.P.U.R.L. - SCOATE LA VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE 12   
  PROIECT HCL INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE IN CAZUL PRESTATIILOR EFECTUATE 10   
  ANUNȚ AFISARE PROIECT HCL INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 10   
  INFORMARE - PRIVIND SPRIJINUL FINACIAR ACORDAT PRIN APIA 10   
  ANUNŢ PUBLIC, PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - REABILITARE ȘI MODERNIZARE 15   
  ANUNŢ PUBLIC, PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - PUNERE ÎN SIGURANȚĂ DRUM CĂTUN 16   
  ANEXA LA PROIECT HCL PRIVIND ATESTAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC 13   
  PROIECT HCL PRIVIND ATESTAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC 11   
  PROIECT DE HOTARARE - APROBAREA CUMPARARII TERENULUI IN SUPRAFATA DE 700 MP 13   
  PUBLICAȚIE DE VÂNZARE - GRUP AXA I.P.U.R.L. - SCOATE LA VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE 24   
  ANUNT PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL 2020 - 2022 25   
  ANUNŢ PRIVIND COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA 26   
  PROIECT DE HOTARARE - APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE LA 31.03.2020 30   
  PROIECT DE HOTARARE - APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCARILOR DE INTERVENTII D.A.L.I 31   
  PROIECT DE HOTARARE - APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII HCL NR. 36 DIN 28.07.2017 28   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 9--   Anterioara pagina     Ultima pagina