Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNŢ PUBLIC, PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - REABILITARE ȘI MODERNIZARE 2   
  ANUNŢ PUBLIC, PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - PUNERE ÎN SIGURANȚĂ DRUM CĂTUN 3   
  ANEXA LA PROIECT HCL PRIVIND ATESTAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC 1   
  PROIECT HCL PRIVIND ATESTAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC 1   
  PROIECT DE HOTARARE - APROBAREA CUMPARARII TERENULUI IN SUPRAFATA DE 700 MP 3   
  PUBLICAȚIE DE VÂNZARE - GRUP AXA I.P.U.R.L. - SCOATE LA VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE 7   
  ANUNT PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL 2020 - 2022 11   
  ANUNŢ PRIVIND COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA 14   
  PROIECT DE HOTARARE - APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE LA 31.03.2020 15   
  PROIECT DE HOTARARE - APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCARILOR DE INTERVENTII D.A.L.I 15   
  PROIECT DE HOTARARE - APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII HCL NR. 36 DIN 28.07.2017 15   
  PROIECT DE HOTARARE - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2021 15   
  NICOLAE BALCESCU, PROIECT HCL 30 DIN 2020 23   
  LISTA FUNCȚIILOR DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE, A FUNCȚIILOR PUBLICE 24   
  ANUNȚ IMPORTANT -URMARE A STĂRII DE URGENȚĂ DECLARATĂ PRIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR 29 DIN 18.03.202 14   
  ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU 21   
  BULETIN AVERTIZARE NR. 2 ANTHONOMUS 17   
  COMUNICAT DE PRESĂ APIA SUSPENDĂ PRIMIREA CERERILOR UNICE DE PLATĂ 16   
  ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU 17   
  LISTA OB. DE INVESTIȚII PE ANUL 2020, CU FINANȚARE PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ DIN BUGETUL FONDURILOR EXT 20   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 9--   Anterioara pagina     Ultima pagina