INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  PREŢURI LEMN PENTRU FOC OCOLUL SILVIC STOICENI 9   
  ANUNT INREGISTRARE GRATUITA IMOBILE IN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA 26   
  LISTA FUNCȚIILOR DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE, A FUNCȚIILOR PUBLICE 44   
  ANUNT LICITATIE PUBLICA SGUBEA ION I.I. 49   
  RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 544/2001 PENTRU ANUL 2017 53   
  RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 52/2003 PENTRU ANUL 2017 59   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA ASUPRA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 58   
  ANUNT OBLIGATII GOSPODARIRE PF 66   
  ANUNT OBLIGATII GOSPODARIRE PJ 54   
  PUBLICATIE CASATORIE CIURCI NICOLAE 63   
  LISTA RAMASITE IMPOZITE SI TAXE 2018-PJ 66   
  LISTA RAMASITE IMPOZITE SI TAXE 2018-PF 67   
  ANUNT PROGRAMARE SEDINTE COMISIE LOCALA FOND FUNCIAR 57   
  ANUNT PRIVIND DECLARAREA DATELOR PENTRU INSCRIEREA IN REGISTRUL AGRICOL 58   
  ANUNT LICITATIE PUBLICA SGUBEA ION I.I. 60   
  CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A POSTULUI - MUNCITOR, TREAPTA I 196   
  RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL POPESCU MIRON 2016-2017 153   
  PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ...PE ANUL 2018 73   
  REFERAT PRIVIND STABILIREA SI APSOBAREA NIVELULUI IMPOZITELOR SI RAXELOR LOCALE PE ANUL 2018 71   
  ANUNT LICITATIE PUBLICA 67   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina