INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNT INREGISTRARE GRATUITA IMOBILE IN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA 3   
  LISTA FUNCȚIILOR DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE, A FUNCȚIILOR PUBLICE 26   
  ANUNT LICITATIE PUBLICA SGUBEA ION I.I. 31   
  RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 544/2001 PENTRU ANUL 2017 39   
  RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 52/2003 PENTRU ANUL 2017 43   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA ASUPRA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 43   
  ANUNT OBLIGATII GOSPODARIRE PF 47   
  ANUNT OBLIGATII GOSPODARIRE PJ 38   
  PUBLICATIE CASATORIE CIURCI NICOLAE 46   
  LISTA RAMASITE IMPOZITE SI TAXE 2018-PJ 49   
  LISTA RAMASITE IMPOZITE SI TAXE 2018-PF 49   
  ANUNT PROGRAMARE SEDINTE COMISIE LOCALA FOND FUNCIAR 39   
  ANUNT PRIVIND DECLARAREA DATELOR PENTRU INSCRIEREA IN REGISTRUL AGRICOL 41   
  ANUNT LICITATIE PUBLICA SGUBEA ION I.I. 41   
  CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A POSTULUI - MUNCITOR, TREAPTA I 147   
  RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL POPESCU MIRON 2016-2017 104   
  PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ...PE ANUL 2018 57   
  REFERAT PRIVIND STABILIREA SI APSOBAREA NIVELULUI IMPOZITELOR SI RAXELOR LOCALE PE ANUL 2018 54   
  ANUNT LICITATIE PUBLICA 52   
  ANUNT INTRERUOERI ENERGIE ELECTRICA SAPTAMANA 23-29 OCTOMBRIE 2017 53   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina