INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  GRAFICUL DE EFECTUARE A GOANEI DE INDEPARTARE A VANATULUI DIN JURUL CULTURILOR AGRICOLE 1   
  LISTA OBIECT. DE INV. PE ANUL 2019 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL 5   
  LISTA OBIECT.DE INV. PE ANUL 2019 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DIN BUG. FOND. EXTERNE NERAMB. 5   
  LISTA OBIECT. DE INV. PE ANUL 2018 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL 4   
  LISTA OBIECT.DE INV. PE ANUL 2018 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DIN BUG. FOND. EXTERNE NERAMB. 4   
  PLANUL DE PAZA 2019 18   
  DISPOZITIE PRIVIND STABILIREA LOCURILOR SPECIALE DE AFISAJ 21   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA BUGET LOCAL 23   
  ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ 25   
  LISTA FUNCTIILOR PUBLICE 31.03.2019 - PRIMARIA COMUNEI NICOLAE BALCESCU 29   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA INDICATORI DE PERFORMANTA SALUBRIZARE 27   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA SALUBRIZARE 33   
  ANUNŢ - ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL 33   
  LISTA CU PERSOANELE DIN CADRUL PRIMĂRIEI DESEMNATE PENTRU 39   
  ANUNŢ - ŞEDINŢELE LA CARE CETĂŢENII POT PARTICIPA 44   
  RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 544/2001 PENTRU ANUL 2018 39   
  RAPORT DE EVALUARE LEGEA NR. 52/2003 PENTRU ANUL 2018 42   
  HOTĂRÂREA NR. 95 DIN 2018 - HCL IMPOZITE SI TAXE 2019 43   
  INFORMARE PUBLICA DISPONIBIL ACHIZITIE LEMN FOC POPULATIE - DIRECTIA SILVICA VALCEA 49   
  ANUNT EXAMEN PROMOVARE + FISA POSTURILOR 51   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 6--   Anterioara pagina     Ultima pagina