Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNȚ - CONSULTAREA ÎN VEDEREA APROBĂRII PROIECTULUI DE HCL. PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE 1   
  PROIECT HCL - PRIV. MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL 23/2019 STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELELOR 1   
  REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 2   
  PROIECT HCL - PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 1   
  ANUNȚ - CONSULTAREA APROBĂRII DOCUMENTAȚIEI PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REG. LOCAL DE URBANISM 2   
  CRESTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE. 7   
  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 12   
  PROIECT HOTĂRÂRE - ANULAREA ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE LA 31 DECEMBRIE 2018 12   
  PROCES VERBAL, ÎNCHEIAT ASTĂZI 16.09.2019 15   
  PROCES VERBAL, ÎNCHEIAT ASTĂZI 30.08.2019 14   
  PROCES VERBAL, ÎNCHEIAT ASTĂZI 12.08.2019 14   
  LISTA FUNCȚIILOR DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE, A FUNCȚIILOR PUBLICE - 30 SEPTEMBRIE 2019 29   
  ANUNȚ CU PRIVIRE LA “ CAMPANIA 28 SEPTEMBRIE 2019 SOS AMBROZIA “ 18   
  DISPOZITIA NR. 194 - PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL ÎN SEDINȚA EXTRAORDINARĂ. 22   
  ANUNȚ CU PRIVIRE LA CONSULTAREA ÎN VEDEREA APROBĂRII A PLANULUI URBANISTIC GENERAL 22   
  PLIANT INCA 28   
  CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PRIMĂRIEI NICOLAE BĂLCESCU 24   
  PROCES VERBAL - ÎNCHEIAT ASTĂZI 26.06.2019 34   
  PROCES VERBAL - ÎNCHEIAT ASTĂZI 19.06.2019 31   
  GRAFICUL DE EFECTUARE A GOANEI DE INDEPARTARE A VANATULUI DIN JURUL CULTURILOR AGRICOLE 32   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina